KUNINGASHUONE.COM:in TIETOTURVA

Tietoturva on meille tärkeä asia. Lisätietoja asiasta löydät tietosuojalausekkeesta.

Nordkredit Oy Ab ei ota vastuuta asioista, jotka saattavat aiheutua virheellisistä tiedoista.

Vastuu

Sivuillamme oleva tieto on tarkoin laadittu. Nordkredit Oy Ab ei anna takuita sivujemme kautta saavutettavien tietojen oikellisuudesta tai luotettavuudesta. Nordkredit Oy Ab pyrkii takaamaan, että verkkopalvelumme on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina. Nordkreditillä on oikeus rajata tai kumota sivujemme väärinkäytön. 

Tekijänoikeudet

Nordkredit Oy Ab:n web-sivujen sisältö (tekstit, kuvat, animaatiot jne.) on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sivujen sisällön tai sen osien kopioiminen ja jakelu on kielletty ilman etukäteistä kirjallista lupaa Nordkredit Oy Ab:ltä.

Tuoteryhmät

Ostoskori  

Ei tuotteita

0,00 € Lähetys
0,00 € Yhteensä

Ostoskori Osta

Kuningashuone.com

Valmistajat